Háčkovanie do kruhu

hackovanie do kruhu ako zacat hackovat do kruhu

Ak háčkujeme projekt (napríklad čiapku alebo dečku) zo stre­du, háčkujeme do kruhu. Prečítajte si, akými spôsobmi sa robí háčkovanie do kruhu.

Háčkovanie do kruhu

Začínať háčkovanie do kruhu je možné tromi spôsobmi.

Začiatok háčkovania do kruhu z retiazkového očka

S týmto typom začiatku háčkovania do kruhu sa môžete stretnúť najmä v starších návodoch na háčkovanie, keď ešte nebol populárny magický kruh. Háčkuje sa veľmi jednoducho a efektívne. Podľa toho, či budeme háčkovať krátky stĺpiky alebo dlhé stĺpiky uháčkujeme dve alebo tri retiazkové očká. Pri krátkych stĺpikoch uháčkujeme dve retiazkové očká a do druhého retiazkového očka od háčika uháčkujeme 6 krátkych stĺpikov, ktoré spojíme do kruhu pevným očkom. Ak potrebujeme háčkovať v prvom rade dlhé stĺpiky, urobíme na začiatok 3 retiazkové očká a do tretieho od háčika háčkujeme 6 dlhých stĺpikov, ktoré spojíme pevným očkom.

Začiatok háčkovania do kruhu retiazkovými očkami

Klasické háčkovanie do kruhu sa začína tak, že urobíme 3 až 5 retiazkových očiek, z ktorých prvé a posledné spojíme pevným očkom do kruhu.

kruh z retiazkovych ociek

Do tohto kruhu potom háčkujeme krátke alebo dlhé stĺpiky husto vedľa seba. Stĺpiky majú vyplniť kruh – zvyčajne ich je dvakrát toľko ako retiazkových očiek. Posledný stĺpik pripojíme k prvému pev­ným očkom. Potom háčkujeme buď špirálovite stále dookola bez toho, aby sme kruhové rady uzatvárali pevnými očkami. Vtedy je nutné začiatky riadkov označovať označovačom. Háčkovanie po špirále sa používa najmú pri háčkovaní hračiek a amigurumi.

Začiatok háčkovania do kruhu magickým kruhom

Ďalší spôsob háčkovania do kruhu je po riadkoch, pričom každý riadok uzavierame pevným očkom a na začiatku každého nového riadka namiesto 1. stĺpika uháčkujeme niekoľko retiazko­vých očiek (na výšku dlhých stĺpikov, ktoré bude­me háčkovať v tomto riadku).

Ak háčkujeme do kruhu, môžeme začínať magickým kruhom, ktorý je najvhodnejší pri háčkovaní hračiek a amigurumi. Výhodou je, že takto začatý kruh sa dá pekne stiahnuť a nezostane ani malá dierka.

Ako sa robí magický kruh

Z priadze urobíme slučku, vpichneme háčik, nahodíme a priadzu pretiahneme. Očká neuťahujeme.

Miesto kríženia priadzí pridržíme prostredníčkom a palcom, ešte jeden raz nahodíme a priadzu pretiahneme vzniknutou slučkou. Začiatok priadze vedieme smerom doprava.

Do krúžku uháčkujeme potrebný počet stĺpikov. Uchopíme začiatok priadze a magický krúžok so stĺpikmi stiahneme. Dokončíme háčkovanie prvého radu buď pevným očkom alebo háčkujeme po špirále.

magicky kruzok hackovanie

Pridávanie stĺpikov pri háčkovaní do kruhu

Pri háčkovaní do kruhu alebo háčkovaní obrúb v rohoch, musíme v každom ďalšom riadku pridá­vať určitý počet stĺpikov, aby sa riadky rovnomer­ne rozširovali a pekne rozprestreli. Počet pridávaných stĺpikov (vpichovaním 2-krát do toho istého očka predchádzajúceho riadka) závisí aj od hustoty vzorky háčkovania aj od hrúbky priadze.

Napríklad na obrázku nižšie je zobrazený systém pridávania krátkych stĺpikov pri háčkovaní základnej placky čiapky.

schema na hackovanie kruhu na ciapku

Bez komentárov

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

*
*